Skip to content


De evolutie in eigen hand – Behoedzaam voorwaarts met CRISPR-Cas

De Groene Amsterdammer, 17-05-2018, in Dubbeldikke toekomst special.

Nieuwe genetische technieken, zoals CRISPR-Cas, zouden ziektes kunnen uitbannen en voedselproblemen kunnen verhelpen. Maar regelgeving en standpunten dateren nog uit de vorige eeuw.

Groene-CRISPR

Posted in Artikelen, Groene Amsterdammer.