Skip to content


Groot Gelijk

GrootGelijk-coverBoek / e-book over de toekomst van de gelijkspanning in Nederland in opdracht van Stichting Gelijkspanning.

Ons elektriciteitsnet is de erfenis van ruim honderd jaar behoedzaam voortbouwen op de fundamenten van de wisselspanning. Maar de belangrijkste veranderingen in opwekking, gebruik en transport voltrekken zich op gelijkspanning. Denk aan de groeiende hoeveelheid zonnepanelen, steeds meer elektrische auto’s en het elektriciteitstransport over honderden kilometers.

Als we het elektriciteitsnet opnieuw zouden ontwerpen, zou het waarschijnlijk op gelijkspanning werken omdat dat beter te sturen is, minder omzettingen vereist en bespaart op materiaal. Maar we hebben te maken met een bestaand wisselspanningnet dat zeer betrouwbaar, goedkoop en efficiënt werkt en dat nog decennia zal blijven doen.

Het is een verkenning naar de mogelijkheden en kansen voor gelijkspanning, zowel in technische als in economische zin. Vroeg of laat kom je erachter dat DC de beste mogelijkheden biedt, vindt initiatiefnemer Harry Stokman. Maar wat is de beste inpassing in de bestaande wisselspanningomgeving?

COLOFON:

Eindredactie:  Harry Stokman

Tim Zijderveld

Lou van der Sluis

Redactie:           Jos Wassink, Robert Visscher

Foto’s                  Sam Rentmeester

Infographics     Eric Verdult

Vormgeving       Theo van Vliet, Sandedruk

Druk                    SandeDruk Nootdorp

Productie            Onderzoeksboek.nl

Uitgever              TU Delft Library, 2014

Deze uitgave kwam tot stand dankzij financiële bijdragen van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Ministerie van Economische Zaken, Direct Current bv, Joulz en de Stichting Gelijkspanning.

 

ISBN/EAN         978-94-6186-334-8

 

Posted in Boeken.