Skip to content


Schakelend element

50 jaar Dr.Ir. H.A. Hidde Nijland Stichting

Hendrik Arend Hidde Nijland werd in 1885 te Dordrecht geboren. Hidde Nijland richtte in 1916 de N.V. Coq op en legde zich toe op de ontwikkeling van hoogspanningsinstallaties en de productie van vermogenschakelaars. Hij was een geboren constructeur met een ongebreidelde pioniersgeest, die originele oplossingen voor moeilijke problemen wist te bedenken.
In het jaar 1962, het jaar van zijn overlijden, is op initiatief van zijn echtgenote mevr. E. Hidde Nijland-van der Meer de Walcheren, de Dr. Ir. H.A. Hidde Nijland Stichting opgericht met als doel: ‘De bevordering van al datgene wat naar het oordeel van het Bestuur kan bijdragen tot de ontwikkeling van sterkstroom aan de Technische Hogeschool Delft, zulks in de ruimste zin.’

Dit boek belicht de vermogenschakelaar als trouwe wachter van de elektriciteitsvoorziening en geeft een overzicht van het leven en werken van Hendrik Arend Hidde Nijland.

Eindredactie      Prof.ir. Lou van der Sluis

Redactie              Prof.ir. Lou van der Sluis, Ir. Jos Wassink

Foto’s                  Sam Rentmeester

Illustraties         Phase to Phase

Vormgeving       Theo van Vliet

Druk                     Drukkerij Vna de Sande b.v. (www.sande.nl)

Uitgever               TU Delft Library

1e druk                 November 2012

Hardcover           103 bladzijden in kleur

ISBN/EAN          978-94-6186-089-7    NUR: 910

Bekijk het boek als .pdf

 

Posted in Boeken.

Tagged with , , , .