Skip to content


Het tij keert

In de vorige eeuw stond technologie tegenover natuur. Geholpen door krachtige machines kon de mens voor het eerst en massaal zijn wil opleggen aan de natuur. Krachtige trawlers sleepten hun netten over de zeebodem – er een woestenij achterlatend, booreilanden haalden olie en gas diep onder de zeebodem vandaan en steile hoge dijken beschermden het land tegen de nukken van de zee.

Maar het tij begint te keren. In de 21-ste eeuw lijkt samenwerken met de natuur de nieuwe aanpak. Dat weerklinkt ook in de titel ‘Samen werken met water’ van het rapport van de tweede Deltacommissie. Voorzitter Cees Veerman: “Er is een eind gekomen aan het beheersingsdenken. We moeten nu denken vanuit verschillende hoeken met respect voor het bestaande. Oplossingen moeten duurzaam zijn. We zijn geen baas meer over de natuur, maar deelgenoot van een mondiaal systeem.”

Dat werd de leidraad bij onze fietstocht van 6.000 kilometer rond de Noordzee. We wilden weten hoe die nieuwe benadering concreet wordt op de gebieden van visserij, energie & klimaat en kustverdediging. Daarvoor hebben we afspraken gemaakt met bedrijven, individuen en onderzoeksinstellingen. We zijn op zoek gegaan naar vooruitstrevende ideeën en vernieuwende projecten. Dit boek is daarvan het eindverslag.

108 pagina’s | full colour | €19 | verzendkosten €2,50 per exemplaar

Amersfoort, september 2011

Verkrijgbaar via www.northseacycling.com voor € 21,50 all-in.

De uitgave kwam tot stand met ondersteuning van het Rotterdam Climate Initiative

Posted in Boeken.

Tagged with , , , .


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

You must be logged in to post a comment.