Skip to content


Energierevolutie

Oplossingen voor eindige voorraden, politieke afhankelijkheid en klimaatverandering

Nederland is voor 95 procent afhankelijk van fossiele brandstoffen. En zoals iedereen weet, raken die fossiele brandstoffen op. Bovendien veroorzaken ze ongewenste klimaatveranderingen. Moeten we dan weer hout gaan sprokkelen en lezen bij kaarslicht? Of aanschurken tegen staten met grote energievoorraden? Nee, schrijft onderzoeks-journalist Jos Wassink in zijn boek Energierevolutie. De oplossingen voor schone energievoorziening liggen voor een groot deel al op de plank.

Energierevolutie is een boek in drie delen. In het eerste deel, De Fuik, analyseert Wassink de drie problemen die een energierevolutie noodzakelijk maken: de tekortschietende productie van fossiele brandstoffen, het broeikaseffect en de dreigende politieke afhankelijkheid van energierijke staten als Rusland.

In het tweede deel, Het Palet, gaat hij op onderzoek uit. Windenergie, stroom uit mest, kernenergie, elektriciteit uit zoet en zout water, zonne-energie, plantaardige brandstoffen – hij praat met de experts, de voor- en tegenstanders en zoekt uit hoe het werkt, hoeveel het kost, hoeveel het oplevert, in hoeverre het milieu erdoor belast wordt.

Deel drie, Lappendekens, is gewijd aan de diverse toekomstscenario’s van het internationaal energieagentschap, Greenpeace, de Nederlandse ingenieursvereniging en het Duitse instituut voor Lucht- en Ruimtevaart. Waar de een uitgaat van een stijging van het energieverbruik, verwacht de ander juist een daling. Waar de een denkt in praktische maatregelen, wil de ander toegang tot energie verheffen tot een mensenrecht.

Energierevolutie is geen boek dat angst aanjaagt, integendeel, het is een ode aan de vindingrijkheid van de mens. Geen doemscenario, maar een belofte: als wij onze verantwoordelijkheid nemen, kunnen we een energierevolutie bewerkstelligen.

Energierevolutie is uitgegeven door Veen Magazines in 2007. Het boek is uitverkocht.

Bekijk het boek bij Scribd

Download het boek als .pdf

Posted in Boeken.

Tagged with , .


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

You must be logged in to post a comment.