Skip to content


Duurzaam bevlogen

Een zonne-eiland, windparken en ecologische architectuur. In ‘Nieuwe Energie’ presenteert Anne-Marie Rakhorst een scala aan innovatieve energietechnieken.

Anne-Marie Rakhorst, directeur en eigenaar van ingenieursbureau Search en auteur van twee eerdere duurzaamheidboeken, is een positivo. Klimaatverandering, schaarste en geopolitieke afhankelijkheid ziet ze tekenen dat het tijdperk van de fossiele brandstof ten einde loopt. “Slecht nieuws? Zekere niet!”, schrijft Rakhorst. “De overgang naar duurzame energie is onvermijdelijk, dat beweert eigenlijk iedereen die er verstand van heeft. Laten we de kansen die er liggen dus grijpen. Nederland kan een internationale voortrekkersrol gaan spelen.”

In het laatste hoofdstuk, waarmee ze ook had kunnen openen, schetst ze haar ideaalbeeld voor Nederland in 2035. Nederland produceert dan meer schone energie dan het verbruikt, de helft van alle gebouwen voldoet aan de hoogste duurzaamheidnormen en 90 procent van de energie is afkomstig van kleine producenten, zoals corporaties van particulieren en zelfvoorzienende bedrijven. De helft van de energie komt van wind, een derde van biomassa en de rest van zonne-energie, aardwarmte en waterkracht.

Dat is nogal een verschil met de huidige situatie waar in Nederland nog geen 5 procent van de energie duurzaam wordt opgewekt. Over de transitie van fossiel naar duurzaam laat Rakhorst zich beraden door Herman Scheer, de architect van het succesvolle Duitse stimuleringsprogramma voor duurzame energie, en Jeremy Rifkin, bekend propagandist voor de waterstofeconomie. Ook zit ze aan tafel met zes Nederlandse energiedeskundigen onder wie Dorette Corbey (voorzitter van de commissie duurzaamheidvraagstukken biomassa en ex-Europarlementariër voor de PvdA), Wim Sinke (zonne-energie specialist bij ECN en Universiteit Utrecht) en Wubbo Ockels (hoogleraar duurzame ontwikkeling bij de TU Delft). Hun belangrijkste conclusies zijn dat energie decentraal, door mensen en bedrijven zelf, zal moeten worden opgewekt. “Power to the people”, zegt Rifkin. Daarvoor zal de macht van de energiebedrijven doorbroken moeten worden zodat groene stroom voorrang krijgt op het net (zoals in Duitsland het geval is) en producenten (lees: huishoudens) een vaste prijs krijgen voor hun stroom. Een dergelijk stelsel (een feed-in systeem) verdient de voorkeur boven het rommelige subsidiestelsel dat Nederland nu voert. De vraag hoe de hegemonie van de energiebedrijven te doorbreken blijft echter onbeantwoord.

Tussen beleidsrichting en toekomstdroom bevat het boek een kleine 200 kleurenpagina’s met voorbeelden van duurzame energietechnieken. Sommige daarvan zijn bekend, zoals de Friese zonnnebootrace, de eerste windparken voor de Nederlandse kust, algenkweek in Flevoland en de eerste tuinders die aardwarmte toepassen. Andere voorbeelden zijn overweldigend door hun grootte (het Lieberose Solarpark bij Berlijn met 53 megawatt vermogen) of door hun schoonheid (Renzo Piano’s ecologische gebouw voor de Californische academie van wetenschappen in San Francisco). En ook in Nederland raakt duurzaam bouwen in de belangstelling.

Toch zal een ingenieur bij al die voorbeelden wel eens de wenkbrauwen fronsen. Een accu van 10 kilowatt? Osmosestroom in Nederland goed voor 7.000 megawatt? Bio-ethanol CO2-neutraal? Rakhorst ligt niet wakker van zulke technische details.

Toch weet ze waar ze het over heeft, sterker nog: ze brengt duurzaam bouwen met haar ingenieursbureau Search zelf in praktijk. Ze kiest, in navolging van recyclinggoeroe Michael Braungart met fraai beeld en korte teksten voor communicatie, en minder voor de technologie. Wat het boek mist aan diepgang maakt het goed door bevlogenheid, optimisme en toegankelijkheid. Het is een enthousiasmerend boek dat door de uitgebreide index en verwijzingen uitstekend als startpunt kan dienen.

Anne-Marie Rakhorst, Nieuwe Energie – Nederland na het fossiele tijdperk, 230 pagina’s, Scriptum Books, € 29,90

Posted in Artikelen, De Ingenieur.

Tagged with , , .


One Response

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

  1. Kees says

    Meer communicatie en minder techniek. Dat zou zeer gezond zijn. !!
    Wat is techniek zonder communicatie ?¿ ….

You must be logged in to post a comment.