Skip to content


Deltaplan Warmte

De Ingenieur, mei 2010

Teus van Eck weet hoe het werkt met de energiebesparing in de woningbouw. Of beter: waarom het niet werkt. Op basis van veertig jaar bruggen bouwen tussen technici, economen en beleidsmakers weet hij in ‘Het grote energieboek voor duurzaam wonen’ haarscherp aan te geven waarom Nederland er niet in slaagt om energiebesparing van enige omvang in woningen te realiseren.

Kern van de zaak: de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) geldt alleen voor nieuwbouw terwijl 90 procent van het huishoudelijk aardgas in woningen verstookt wordt van voor 1990. Voor de bestaande bouw is op aandringen van de EU het energielabel ingevoerd dat echter in de makelaarspraktijk massaal ontdoken wordt.

De nieuwe Warmtewet, die goedgekeurd in door beide Kamers maar nog niet in werking is getreden, zal volgens Van Eck weinig effect hebben op de verduurzaming van de energievoorziening. Daarvoor is de wet, die primair gebruikers wil behoeden voor hogere rekeningen bij gemeenschappelijke warmteprojecten, ook niet bedoeld.

Met zijn boek wil Van Eck een toekomstgericht alternatief presenteren, want de hoogrendementsketel als referentie nemen (zoals de Warmtewet doet) gaat voorbij aan forse prijsstijgingen van fossiele energie die te verwachten zijn waardoor “het negatieve effect op de totale economie zonder verduurzamingmaatregelen veel groter zal zijn dan alle andere problemen.”

Een belangrijk onderwerp, dat gebaat zou bij met een actievere schrijfstijl en minder jargon als ‘afwegingskader’. Ook ontbreekt een index.

Drs.ing. Teus van Eck, Het grote energieboek voor duurzaam wonen – kwestie van organiseren en doen! , eigen uitgave 2010, www.teusvaneck.nl

Posted in De Ingenieur.

Tagged with , .


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

You must be logged in to post a comment.