Skip to content


Omzetting van CO2 in brandstof

De Ingenieur, feb 2009

Het lijkt de omgekeerde wereld om uit CO2 brandstof te willen maken, maar toch is dat precies wat er gebeurt bij het Delftse onderzoek naar electrokatalytische reductie. Emeritus-hoogleraar Jacob Moulijn (TU Delft) vindt het “in principe een mooi proces voor opslag van zonne-energie.” Begin mei promoveert scheikundig ingenieur Hirokazu Shibata op zijn onderzoek naar de omzetting van CO2 in stoffen als methaan, ethaan, ethyleen en alcohol.

Dergelijk onderzoek vond tot kort voornamelijk plaats in Japan, bij prof. Yoshio Hori die er aan de universiteit van Chiba al vanaf begin jaren negentig aan werkt. Hori ontdekte dat  in water opgelost CO2 aan een koperen kathode omgezet wordt in verschillende vormen van koolwaterstoffen. Niet alleen kwamen er verschillende stoffen vrij, ook maakte het uit waar het koper gekocht was en hoe het voor de reactie behandeld werd.

Onderzoekers van DelftChemTech wilden weten welke processen er eigenlijk plaatsvinden en waar de verschillende uitkomsten op berustten. Shibata geeft nu een beschrijving van het proces en laat zien dat de mate van oxidatie van het koper bepaalt welke koolwaterstoffen er gevormd worden – hij legde koperen strips onder een acetyleenbrander om ze voor te bewerken. Verder onderzoek, door Shell ondersteund, moet de productiviteit van het proces vergroten, uiteindelijk met een factor duizend. Dat zou het proces geschikt maken om een overschot aan groene stroom met 50 procent rendement  op te slaan als brandstof.

Copyright (c) 2009, Jos Wassink

Posted in De Ingenieur.


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

You must be logged in to post a comment.