Skip to content


Het gelijk van Gore

NWT, dec. 2009 – Opinie

De discussie over klimaatverandering is achter de rug. In het kielzog daarvan ontwikkelt zich een energierevolutie, al is dat in Nederland nog niet erg zichtbaar.

Het grafiekje van de Europese windclub Ewea loopt exponentieel omhoog. Vanaf 2000 is het vermogen aan windmolens in Europa jaarlijks met 25 procent toegenomen. In tien jaar tijd is er zo tien keer meer windvermogen geplaatst.

De groei van windenergie geeft een onmiskenbare trend aan: de burger wil groene energie. In Nederland is de vraag zelfs zo groot dat twee derde van de groene stroom geïmporteerd moet worden.

De boodschap van Al Gore met zijn Oscarwinnende videolezing The Inconvenient Truth is, ondanks alle mogelijke kritiek op details, stevig aangekomen. Politici en bedrijven begonnen te erkennen dat actie tegen klimaatverandering onontkoombaar was. Ondertussen steeg de vraag naar olie zo sterk dat de productie het nauwelijks niet kon bijbenen zodat de olieprijs door de 100-dollargrens knalde . Broeikaseffect, olieprijs en politieke conflicten hebben in een paar jaar tijd de vanzelfsprekendheid van fossiele energie ondergraven.

Ook zijn er vanaf 2000 belangrijke innovaties geboekt. Voor het eerst verscheen er een hybride auto op de markt, en later ook een elektrisch aangedreven Lotus die in één klap het golfkarretjes imago van elektrische aandrijving versplinterde. Mondjesmaat verschenen cv-ketels met een generator. De cv-ketel werd huiscentrale, ook wel HR-e ketel genoemd. Wel jammer dat die niet in Nederland innovatieland is uitgedokterd. Evenmin trouwens als de warmtepomp, die in steeds meer woningen wordt toegepast als warmtebron. Voor één eenheid elektriciteit produceert het apparaat drie tot vier eenheden warmte.

Nederland toonde zich vooral sterk in het bijstoken van houtsnippers in kolencentrales (toename met een factor 10) en er kwamen aardig wat windmolens bij, ondermeer in twee windparken op zee. De jaarproductie werd in tien jaar tijd vier keer groter. Maar erg actief is Nederland nog steeds niet met nieuwe energie, zeker niet in vergelijking met Duitsland waar een energiewet vanaf 2000 een enorme groei in wind- en zonne-energie in gang heeft gezet. Daar is een groene bedrijfstak ontstaan met 200-300 duizend nieuwe banen.

Zet de trend door, dan kunnen we een afbouw van fossiele energie verwachten, zeker als CO2-uitstoot niet meer gratis blijft. Offshore wind groeit met dubbele cijfers. Er komt een verdere elektrificering van vervoer en warmte/koude productie. En we gaan de waarde van warmteopslag in onze drassige bodem ontdekken. Volgens sommigen is dat een groter kapitaal dan het aardgas.

Posted in Natuurwetenschap & Techniek.

Tagged with .


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

You must be logged in to post a comment.